måndag 7 april 2014

Antikvitet, men förhoppningsvis användbarVia en kollega har vi fått en riktigt gammal jordfräs/minitraktor. Det finns dessutom plog, snöskovel och en kärra till den.

Utmaningen är nu att förstå hur den fungerar... Den lär ha två växlar. Vi vet inte riktigt vad slags motor det är - tändkula? Om vi får den att fungera, så blir det en bra hjälp med jordbearbetning och kanske också med transport av bikupor in i skogen!

Så snart jag hinner skall jag leta på nätet och se om jag kan hitta någon bruksanvisning eller tips om hur man gör.

Roten till det onda?

Klimatkris, råvarukris, energikris osv - vilket är den enskilt största faktorn för krisen/kriserna?

Jag skulle vilja hävda att det är existensen, storleken och styrkan av medelklassen! Det är medelklassen som total grupp som är den grupp som konsumerar mest och därmed har störst negativ påverkan på vår moderna livsstils förutsättningar. Mea culpa - jag är en en del av den!

Om vi utraderade medelklassen, så att bara proletariatet och överklassen - ja, det är gammaldags termer, men tydliga - är kvar, så skulle väldigt mycket vara vunnet.

Skulle jag välkomna det? Nej! Skulle människorna få ett bättre liv? Njae, möjligen överklassen, men alla andra skulle få det sämre eller lika dåligt.

Jag vill hellre att vi alla väljer att leva sundare, naturligare och enklare.

Det svåra i denna önskan är att jag naturligtvis, bland andra bra saker vi har, inte vill bli av med modern, avancerad sjukvård. Den förutsätter forskning och utveckling av nya läkemedel och allt sådant kostar mycket pengar, som det kanske krävs en växande ekonomi för att skapa.