söndag 19 augusti 2018

Huslyftet - byte av stock

När vi skulle börja bygget av en glasveranda upptäckte vi att nedersta stocken var sönderrutten. Den måste absolut bytas, eftersom bara den kommer att bli kvar när vi tar upp hål för dörren till glasverandan.

Under tiden från att gamla stocken togs bort, medan vi väntade på väder man kan arbeta i (under 25 grader), och medan nya stocken (limbalk) formades, stod huset på "styltor".

Första försöket att få in stocken. Den främre domkraften behövde vinklas mycket mera för att det skulle gå att få in stocken. Hörnstenen tvingar ut stocken ganska långt.
 Reglar var hållbarare än betongplattor - trä är segare.


 Stocken behövde justeras med ca 20 mm.


Stocken är uttagen för justering. Under stocken en sten/betong-mur med kallasfalt och syllremsa för att skydda stocken från betongens förmåga att leda fukt.


Först lyfte vi huset 1,5 cm, men det räckte inte. I timmerhus är golvet i bottenvåningen vanligen inte fäst i väggen, utan ligger på en egen "grund".


Som mest lyfte vi huset 3 cm. Tack vare kraftig brädfodring på insidan av väggen och försiktig lyftning, så gick inga tapetskarvar sönder!


Stocken ligger på plats. Mellan stockarna och i kvarvarande springor drevade vi med linull.

Två tio-tons domkrafter och en fem-tons använde vi. Domkraften lyfter i regeln som är fäst i stockarna med 20 cm franska skruvar. Ett vinkelbeslag förstärker regelns ände. Beslaget bågnar under trycket av 10 ton!

Nu kan vi ta tag i det egentliga projektet igen!