söndag 17 april 2011

Hoppas kan man...

Den här helgen har gubben jämnat ut marken framför gamla huset, så att regnvattnet skall kunna rinna bort ordentligt. Han har dessutom jämnat ut en svacka och lagt en trappa så att vi inte skall halka omkull fler gånger. Det var en väldigt lurig slänt där, den lutade åt två håll samtidigt och gräset var alltid halt där och marken var också hal när den var våt.

Jag hoppades ju att det skulle bli lätt att koppla in vv-beredaren, men det var naturligtvis fåfängt. Varför skulle något vara lätt?

Vi kollade hur vv-beredaren såg ut under skalet, eftersom man på rörmokeriet hade sagt att om den var så gammal, så var det nog dags att byta den. De skall inte bli så gamla... Nå, nu har den ju inte använts dagligen, så åldern skall kanske räknas i drifttimmar, eller kanske processade m3? Det fanns inga tecken på att den var dålig, så vi beslöt att installera den igen, som den var.

Det skulle göras lite justeringar av kallvattenledningarnas kopplingar och kulventiler skulle bytas. Vid den sista efterdragningen gick det stora t-röret till vattenpumpen av. Troligen en gammal spricka i godset, eftersom det var rostigt på pumpen precis där det hade runnit vatten från t-rörets lilla läcka. Lördag kl 14:30, och det var en grov rördel som nu saknades. Först en tur till Obs Bygg i Nyköping. Naturligtvis hade de inte den dimensionen. Alla välsorterade rörbutiker i Nyköping var stängda. Det blev en tur till Bauhaus i Norrköping istället. Tur att det inte är så förtvivlat långt. Man får ta det som en utflykt - och en utflykt blev det när den vanliga genvägen var avstängd och vi fick köra hem längs Bråviken!

I slutet av kvällen hade vi vatten igen och lite förberedelser var gjorda inför morgondagen, men invattenledningens fäste i pumpen läckte, mycket. Även där har det varit en läcka sedan tidigare, det syns på rostspåren. Jag tänker nog inte fixa det. För grova rör och för tungt.

Idag drog jag rören till vv-beredaren och kopplade in den. Det var trångt och besvärligt och när humöret började svikta kom gubben och hjälpte till att lirka in rören och hålla dem på plats när kopplingarna skulle skruvas fast. Det är bra att vara två! Varandra till stöd och hjälp... När eftermiddagen var slut, så var jag det också - men vi hade fått varmvatten igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar